Artist Statement

Mijn beeldend werk bestaat uit mensen, dieren en abstractere vormen. Samengevat omschrijf ik mijn beelden als beelden van hoop. De Duitse componist Robert Schumann stelt dat het de roeping is van de kunstenaar om licht te laten schijnen in de diepten van het menselijk hart. Een stelling die mij aanspreekt en toepasbaar is op mijn beeldend werk.

Donker en licht, aarde en hemel zijn een  centraal thema in mijn gehele oeuvre tezamen met de menselijke emotie. Mijn beelden tonen mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn zoektocht naar God en naar mijzelf, worsteling en bevrijding.

De laatste jaren speelt het licht een steeds grotere rol in mijn werk. Het licht groeit en dit vertaalt zich vaak naar witte beelden. Het wit staat hierbij symbool voor de bron, zuiverheid, kracht en kwetsbaarheid.

De vormgeving die lange tijd figuratief en expressief was, wordt abstracter. Er ontstaat balans zowel in de vormgeving als in de thematiek. 

Kunst kan bijdragen aan de mentale en psychische gezondheid. Zowel het kijken naar als het zelf scheppen. Wat mijzelf betreft heeft het maken van mijn kunst mij altijd goed gedaan. Het vorm geven aan mijn gedachten en zieleroerselen, brengt mij vreugde, kracht en zingeving. 

Uiteindelijk hoop ik dat mijn werk een inspiratiebron mag zijn voor anderen. Dat de beelden mogen dienen als een baken van rust, vreugde, kracht, troost of hoop.

Aansluitend bij mijn thematiek maak ik in opdracht graag portretten, urnen, persoonlijke beelden en monumenten.